Tombola ’’ CU NOI INCEPE PRIMUL PAS IN DOI”

EDITIA A IV-A A TOMBOLEI

’’ CU NOI INCEPE PRIMUL PAS IN DOI”

REGULAMENT OFICIAL AL TOMBOLEI
 
SECłIUNEA 1. ORGANIZATORUL 
Organizatorul tombolei este S.C. JULIA –BIJU  S.R.L. denumită în continuare „Organizator”, cu sediul social în BACAU, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacau, avand CUI 31575912 , 4/454/2013    
Participantii la concurs sunt obligati să respecte termenii şi conditiile regulamentului oficial (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit şi afisat la sediul societatii

SECłIUNEA 2. PREMII 
Premiul I – un VOUCHER DE 300 EURO destinat pentru luna de miere.
Premiul II – O BIJUTERIE DIN AUR
Premiul III – O BIJUTERIE DIN ARGINT
Premiile nu se preschimbă precum nici nu se acordă echivalentul acestora.
 
SECłIUNEA 3. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 Tombola va fi organizata şi se va desfăşura în cadrul magazinului GIULIA, din Bacau str. Mihai Viteazu nr.1

SECłIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI 
15 ianuarie 2018 - 28 septembrie 2018– se primesc taloane de concurs
28 septembrie, ora 15:30 – 16:00 – depunerea taloanelor de concurs.
28  septembrie 2018, ora 16:00 – extragerea taloanelor de concurs câştigătoare 
28 septembrie 2018 – 30 septembrie 2018 – validarea taloanelor de concurs câştigătoare 
30 septembrie 2018  –ridicarea premiilor

SECłIUNEA 5. COMISIA DE VALIDARE A PREMIILOR 
 Comisia de validare a concursului este formată din doi membri .
 Comisia de validare urmăreşte aplicarea corectă a prezentului regulament în timpul desfăşurării 
concursului, sigilează şi desigilează urna de concurs, supraveghează extragerea taloanelor de concurs căştigătoare, validează taloanele de concurs câştigătoare, contactează persoanele câştigătoare conform datelor de contact înscrise în taloanele de concurs şi acordă premiile persoanelor câştigătoare. 

SECłIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice care au cumpărat din magazinele noastre verighete, scopul fiind trimiterea tinerilor casatoriti in “LUNA DE MIERE” .Nu pot participa angajatii societatii. Concurs destinat doar cumparatorilor de verighete.
 
SECłIUNEA 7. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
- participantii trebuie să completeze corect şi lizibil cu date reale toate rubricile talonului de concurs pe care îl primesc la achizitionarea de verighete .
- este interzisă completarea mai multor taloane de concurs pe baza unui singur bon fiscal, în caz contrar acestea vor fi invalide; 
- depunerea taloanelor de concurs în urna special amenajată se poate face cu jumatate de ora inainte de ora anuntata pentru extragere.
- participantii sunt obligati să păstreze actele doveditoare în original până la intrarea în posesie a 
eventualului premiu; 
I.   un talon de concurs pentru premiul III; 
II.  un talon de concurs pentru premiul II; 
III. un talon pentru premiul I; 

SECłIUNEA 8. VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR 
 La extragerea fiecărui talon de concurs câştigător conform ordinii prevăzute la sectiunea 7, comisia de validare va valida talonul de concurs doar dacă acesta are completate lizibil şi corect toate rubricile. 
 După extragerea tuturor taloanelor de concurs câştigătoare, comisia de validare va contacta persoanele câştigătoare în termen de maxim 48 ore, exclusiv în baza datelor de contact înscrise pe talonul de concurs neasumându-şi eventualele erori ale acestora. Câştigătorii sunt obligati să ridice premiile de la sediul organizatorului în termen de maxim 48 ore de la acordarea acestora. 
Imposibilitatea de a lua legatura cu persoanele declarate câştigătoare în termen de maxim 48 ore de la data extragerii, sau absenta nemotivată a câştigătorului la data acordării premiilor sau neridicarea premiilor în termenul mentionat duce la anularea talonului de concurs. 

SECłIUNEA 09 PROTECłIA DATELOR PERSONALE 

 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecta datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidentalitatea datelor personale ale participantlor câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislatei în vigoare. 

SECłIUNEA 10. FORłA MAJORĂ
Prezentul concurs poate înceta anticipat numai în caz de fortă majoră sau în cazul producerii unor evenimente din motive independente de voint organizatorului ce fac imposibile continuarea concursului. 

SECłIUNEA 11. LITIGII 
Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanti la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutonate de instantle judecătoreşti competente din Bacau.

SECłIUNEA 13. INFORMAłII ŞI CONTACT 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit la adresa: http//: facebook.bijuteriagiuliabacau sip e site-ul societatii www.bijuteriagiulia.ro.

0334413863

Apeleaza